ขอขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มสำหรับยกร่าง  1.1 เอกสารข้อถือสิทธิ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่ Read More …

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายชื่อแนบ คลิ๊กเพื่ Read More …

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชาชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร Read More …

ประกาศ เรื่องขอยายเวลาเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อคุชัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทย Read More …

มอ. เปิดรับสมัครบทความ เพื่อนำเสนอในงานเปิดนวัตกรรมนำธุรกิจไทยยุค 4.0

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดงานเปิดบ้านนวัตกรรม นำธุรกิจไทยยุค 4.0 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การ Read More …