งานดี ที่ไม่ควรพลาด Biz Club Coaching @ Smart SME Expo 2017

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Biz Club Coaching @ Smart SME Expo 2017 ในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2560 ณ Hall 3-4 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี และในวันท Read More …

UBU Spark ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ม.อุบลฯ คว้า 3 รางวัล

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอร่วมเเสดงความยินดีกับคุณพีรดนย์ ไชยมี (บริษัทสมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด) ได้รับรางวัลชนะเลิศ NESP Innovation Award สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และ คุณมนตรี ธนะส Read More …

UBU SPARK ขอเเสดงความยินดีกับคุณวิภาวรรณ เกียรตินาวิชัย (แม่หม๊อกแดดเดี่ยวเมืองอุบล)

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ขอร่วมเเสดงความยินดีกับคุณวิภาวรรณ เกียรตินาวิชัย (แม่หม๊อกแดดเดี่ยวเมืองอุบล)ผู้ประกอบการ ภายใต้ความดูเเลของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร Read More …

UBU Spark ขอเเสดงความยินดีกับผู้ประกอบการในความดูเเลของ UBI ม.อุบลราชธานี

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเเสดงความยินดีกับคุณพิริยศาสตร์ ตระการจันทร์ หจก.โฟ ยู เนเชอะ(ไทยแลนด์) ในผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาห Read More …

ผ่านแล้วสำหรับงาน NESP Innovation Fair 2017 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Spark) ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สอว.) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล Read More …