เกี่ยวกับเรา

S.Park – เราคือใคร?

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani University Science Park Office
Consulting/Business Services

นิคมเเห่งการวิจัยเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี

SPark-Architec