ติดต่อเรา

ติดต่อเรา S.Park

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani University Science Park Office

อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 34190 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โทร: 045-433456, 081-059-38667
อีเมล์: UBU.TLO@gmail.com

Facebook :  https://www.facebook.com/UBU.S.Park/

 

แผนที่เดินทางมายัง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

map