หน่วยออกแบบนวัตกรรม (Inovation Desing Office : IDO )

 

หน่วยออกแบบนวัตกรรม (Inovation Desing Office : IDO )

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการปรึกษา เเละดำเนินงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้เเก่ผึ้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสานความสำเร็จของธุรกิจ

การให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์และอื่นๆ
  • ให้บริการออกแบบบรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ งานออกแบบทุกชนิด
  • การบริการเละดำเนินการผลิต บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
  • การจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าและประชาสัมพันธ์

กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ

  • หน่วยงานภาครัฐ
  • เอกชน
  • ผู้ประกอบการ
  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษา