เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม 3 อัตรา

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติมอีก 3 อัตรา)

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup /////ดาวน์โหลดใบสมัคร

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป //// ดาวน์โหลดใบสมัคร

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม //// ดาวน์โหลดใบสมัคร

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments