ประกาศรับสมัครงาน

square-logo

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments