โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ‬ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)

13619930_1841519419410147_3430598860988541933_n

โครงพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7 และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ทายาทผู้ประกอบการ ที่สนใจพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ ธุรกิจของท่าน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ‬ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)
ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 นี้
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จ.อุบลราชธานีพร้อมเปิดอบรมรุ่นแรก ที่บ้านสวนคุณตา
ผู้ประกอบการ OTOP ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ
ติดต่อ 081-5938667 หรือ www.spark.in.th

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments