ขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานชาติ ผ่านฮ่องกง

S__13811974

S__13811978 S__13811979 S__13811982

      การเพิ่มช่องทางการตลาดในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเล็งเห็นว่า จะสามารถเพิ่มช่องทางการค้าขายให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน ตลาดในต่างประเทศอย่างจีนและฮ่องกง ถือว่าเป็นตลาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่น่าจับตามอง และน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้แนวคิดนี้กิจกรรมดีดีวันนี้จึงเกิดขึ้น โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง มาบรรพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการได้รับฟัง ถึงการขยายช่องทางธุรกิจสู่ตลาดนานชาติ

#เพราะเราคือ หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments