โครงการ Modern SME Design and Story

Modern SME Design and Story

โครงการความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) / มหาวิทยาลัยศิลปากร และ SME Bank
เป็นโครงการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการพัฒนางานออกแบบ เพื่อพร้อมนำการออกแบบสู่การพัฒนา sme ไทย
13255971_765648680203488_2659301820244882975_n 13254122_667474406726085_4931289827582507356_n 13241336_667474806726045_2384626462394369422_n 13230127_667474566726069_6726334739534154849_n 249028

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments