ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments