ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อนสร้างและพัฒนา

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments