รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำเเหน่ง

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างเเละพัฒนา  1 ตำเเหน่ง
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม 1 ตำเเหน่ง
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup 1 ตำเเหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างเเละพัฒนา คลิ๊ก 

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม คลิ๊ก

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup คลิ๊ก

4. ดาวน์โลดใบสมัคร คลิ๊ก

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments