มอ. เปิดรับสมัครบทความ เพื่อนำเสนอในงานเปิดนวัตกรรมนำธุรกิจไทยยุค 4.0

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดงานเปิดบ้านนวัตกรรม นำธุรกิจไทยยุค 4.0 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเปิดรับสมัครบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี (Science Parks and Areas of Innovation Conference, Thailand 2018 : SPAC) ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์เเละบรการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 6 ด้าน ได้เเก่

  1. การจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์
  2. การจัดการนวัตกรรม
  3. การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม
  5. กาารบ่มเพาะธุรกิจ-นวัตกรรม
  6. การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ ตั้งเเต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561

ประกาศรายชือบทความที่ผ่านการพิจารณา  วันที่ 10 เทษายน 2561

เปิดรับบทความฉบับปรับปรุง 11-15 เมษายน 2561

ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน 1-20 เมษายน 2561

โดยสามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มเเละลงทะเบียนได้ทางเว็ปไซด์ http://www.spac.psusp.or.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐฌา ชาติวัฒนา โทรศัพท์ 0-7428-964 , 082-4284505 อีเมล nutcha.ch58@gmail.com

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments