ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1  อัตรา

ส่งใบสมัครได้ในวัน เเละเวลา ราชการ โทรศัพท์045-353-006 ต่อ 3193,3184 โทรสาร 045-433-456

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊ก

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครคลิ๊ก

 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments