ตื่นตา..ตื่นใจ.. กันยกใหญ่ Co-working Space ที่เเรกในอุบลราชธานี ที่พร้อมให้บริการเเบบครบวงจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยโครงการอุทานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดโครงการ “Co-working Space” ภายใต้กิจกรรม “Grand Opening Joint space” เพื่อเปิด “Joint space Place ของคนมีไอเดีย”  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การเปิด “Joint space” ครั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs ในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ สามารถมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน ในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นสถานที่พบปะลูกค้า ประชุมสัมมนา ตลอดจนเป็นที่ตั้งสำนักงานร่วมกันอีกด้วย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของการสร้างนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป
ซึ่งปัจจุบันร้านได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดเปิดร้าน Joint space เพื่อให้บริการอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments