ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ – ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละอียดดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลดเอกสาร

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments