สวทช.จัดมหกรรมรับสมัครผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

สวทช.จัดมหกรรมรับสมัครผลงานด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี (S&T Job Fair)ประจำปี 2561


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งชาติ (สวทช) กำหนดจัดงาน “มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีประจำปี 2561 (Science and Technology Job : S&T Job Fair 2018) ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Science and Technology Job หรือสนใจเข้าร่วมงานเป็นหมูคณะ สามารถติดต่อได้ที่ bmd@nstda.or.th โทร.0-2564-8000 ต่อ 5396 คุณอาภรณ์

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments