ม.อุบลฯ เปิดประชุมหารือ สวทน. Food Innopolis

เช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กับคณะผู้หารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเเห่งชาติ โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเเห่งชาติ (สวทน.)หลังจากประชุมหารือเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เเทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดี ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับผู้เเทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเเห่งชาติ(สวทน.) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในความดูเเลของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Spark)ต่อจากนั้นคณะผู้บริหาร สวทน.ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดูศักยภาพด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการที่จะประกาศเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis)ในอนาคต และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Spark) ได้นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเเห่งชาติ (สวทน.) เข้าประชุมหารือกับภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งหลังจากเสร็จภาระกิจการดำเนินการประชมหารือในจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกัน

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments