ผู้บริหาร UBU Spark ร่วมต้อนรับเเละรับฟังการประเมินหน่วย TLO โดย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกอ.

เช้าวันนี้ ผู้บริหาร  พนักงานหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับเเละรับฟังการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ณ ห้อง CTB202 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านสุมัณฑนา จัทรโรจวงศ์ ผู้อำนายการสำนักประสานงานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้เเก่ คุณนรินทร์  พสุนธราธรรม คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ คุณอรกนก พรรณรักษา คุณนิศาชล ศศานนท์ และคุณกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สนับสนุน เผยเเพร่และการใช้ประโยชน์งานวิจัย เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ อีกทั้งชมผลิตภัณฑ์ของผุ้ผู้ประกอบการในกระเช้าจัดเเสดงในห้องประชุม ซึ่งสร้างความประทับใจให้กรรมการผู้ประเมินเป็นอย่างดียิ่ง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments