UBU SPARK เจ้าภาพจัดงาน NESP INNOVATION AWARD 2017

ผ่านไปเเล้วสำหรับโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค( NESP INNOVATION AWARD 2017) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักวิจัย เเละผู้ประกอบการทุกท่านเป็นอย่างดี นอกจากนั้นเเล้วงาน NESP ยังมีการจัดเเสดงผลงานนวัตกรรม และผู้งานวิจัย จากเครือข่ายอุทานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้ภาพในการจัดงานในครั้งนี้ งานของเราจะเริ่มขึ้น ในวันที่ 21 – 23 มิถนายน 2560 ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น1 ศูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเชิญได้ในวันเเละเวลาดังกล่าว…………

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments