ที่ปรึกษาหน่วยส่งเสริม SMEsมหานครโตเกียว เข้าเยี่ยมชม SparkUBU

ช่วงบ่ายวันที่13 มิถุนายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7 และอาจารย์ฮิโรชิ ยามาซากิ ที่ปรึกษาธุรกิจหน่วยส่งเสริม SMEs Tokyo Metropolitan SME Support Center มหานครโตเกียว เข้าเยี่ยมชมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยศาสตร์ ดร.อารีรัตน์ ลุนผา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เเละเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังเข้าเยี่ยมชมห้องจัดเเสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments