สำหรับคนรักความงาม ห้ามพลาด….. โครงการดีๆโดย ม.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมเครื่องสำอาง ในระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.60 ณ โรงแรมเอเชีย จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน 4,000 บาท จัดโดยหลักสูตรศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด่วนรับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนและเลือกกลุ่ม workshop ได้ที่เว็บ http://www.phar.ubu.ac.th/health_beauty_conf2017/schedule.php

http://www.phar.ubu.ac.th/health_beauty_conf2017/schedule.php

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments