ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าช่วงงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21

ประกาศสำนักบริหารทรัพย์และสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 21 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 สมัครเเละสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353062/081-878-7491

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments