ค่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นผู้ประกอบการ

อีกหนึ่งงานอีกเเล้ว จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายผู้ประกอบการเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments