ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป → รายชื่อ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม → รายชื่อ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup →รายชื่อ

 

ขั้นตอนการรายงานตัว ตามลิงค์ที่แนบแต่ละตำแหน่ง

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 045 433 456 หรือ 081 593 8667

เว็บไซต์นี้พัฒนาโดย    FKX.asia
Facebook Comments