รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup คลิ๊ก ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊ก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครง Read More …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย Read More …