รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำเเหน่ง

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างเเละพัฒนา  1 ตำเเหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ประส Read More …