ขอขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มสำหรับยกร่าง  1.1 เอกสารข้อถือสิทธิ  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ คลิ๊กเพื่ Read More …