มอ. เปิดรับสมัครบทความ เพื่อนำเสนอในงานเปิดนวัตกรรมนำธุรกิจไทยยุค 4.0

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี จัดงานเปิดบ้านนวัตกรรม นำธุรกิจไทยยุค 4.0 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2561 ณ ห้องหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การ Read More …

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำน Read More …

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอก Read More …

ตื่นตา..ตื่นใจ.. กันยกใหญ่ Co-working Space ที่เเรกในอุบลราชธานี ที่พร้อมให้บริการเเบบครบวงจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยโครงการอุทานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดโครงการ “Co-working Space” ภายใต้กิจกรรม “Grand Read More …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ – ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ประกาศ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ Read More …