อุทยานวิทยาศาสตร์ เพิ่มช่องการติดต่อประสานงานต่างจังหวัดเพื่ออำนสจความสะดวกให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

เย็นวานนี้ ผู้แทนจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยนายจักรพงศ์ กฤติวัฒนพงษ์ ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า Lov Read More …