กลับมาอีกครั้ง..งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2017

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม  RISE 2017  รวมพล Startup และนวัตกรรมภูมิภาค  ชม ชิม ช็อป สินค้าแนะนำจากผู้ประกอบการหลากหลายรายการ ห้ามพลาด!! วั Read More …

ฝ่ายบริหารทรัพย์สินฯ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ

สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผุ้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบล Read More …

วิศวะ ม.อุบลฯ จัดสัมนา “ทิศทางธุรกิจ และเทคโนโลยี”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ”ทิศทางธุรกิจ และเทคโนโลยี” ณ ห้องประชุม6601 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่

ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสัมมนา “โครงการการบริหารต้นทุนการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร” Read More …

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Food Innopolis

เช้าวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis  ด้านการยกระดับการวิจัยพ Read More …