คณะนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ประชา คำภักดี และคณะ รายงานความก้าวหน้า การวิจัยร่วมกับเอกชน บริษัท Siam Compressor Industry (SCI) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทย Read More …

ผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในMOU

เมื่อวันพุธที่25มกราคม2560 ผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จากสมุนไพรไทย “หญ้าดอกขาว” ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำ Read More …

ร่วมชื่นชมผลิตภัณฑ์โอทอปแนวใหม่จาก 250 ชุมชน ที่ผสมผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่พร้อมก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ในงานแสดงสินค้า พร้อมกิจกรรม นิทรรศการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ Read More …

คณะผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่และหารือStartup

ผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าคารวะท่านมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Developement Ba Read More …

เริ่มแล้วโครงการOTOPรุ่นใหม่

เช้าวันนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7ร่วมกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการOTOPรุ่นใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจากคุณนิลเนตร โลหะพจน์ Read More …