โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เเละร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 ณ ห้อง Read More …

คณะผู้บริหารเเละพนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560

วันนี้  คณะผู้บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานพร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกร Read More …

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมคลายปมกับนักออกแบบวิศวกรรมภายใต้โครงการสร้างนักออกแบบวิศวกรรมประจำปีงบประมาณ 2560

01.หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 02.รายละเอียดโครงการกิจกรรมคลายปมกับนักออกแบบวิศวกรรม 03.หนังสือตอบรับการเข้ารวมโครงการ