ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป → รายชื่อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม → รายชื่อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup →รายชื่อ   ขั้นตอนการรายงานตัว ตามลิงค์ที่แนบแต่ Read More …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟร์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(SIPA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (SIPA Tech Startup Club) ได้จัดกิจ Read More …

ประกาศขอขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องขอขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทา Read More …

SIPA: TECH STARTUP CLUB

เปิดรับสมัครแล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการและแผนธุรกิจ” SIPA: TECH STARTUP CLUB สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกา Read More …

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม 3 อัตรา

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติมอีก 3 อัตรา) 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup /////ดาวน์โหลด Read More …