โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ‬ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs)

โครงพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7 และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ทายาทผู้ประกอบการ ที่สนใจพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ ธุรกิ Read More …