รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ startup คลิ๊ก ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊ก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครง Read More …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและพัฒนา สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย Read More …

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 ตำแหน่ง

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชาชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำเเหน่ง สังกัดโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอ Read More …

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำเเหน่ง

ประกาศโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างเเละพัฒนา  1 ตำเเหน่ง 2. เจ้าหน้าที่ประส Read More …